Informacje organizacyjne

Aktualności

KOMUNIKAT
(24.05.2016)

IV edycja Integracji Sensorycznej (rozpoczęcie kształcenia październik 2016 rok w Bydgoszczy).

Nabór jest na etapie pełnego spełnienia limitu miejsc. Pozostały jeszcze 4 wolne miejsca. O przyjęciu na kierunek decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie przez kandydatów kryteriów naborowych.

Można również w Poznaniu:
Od października 2016 r. zgodnie z komunikatem zawartym na naszej stronie internetowej uruchamiamy kształcenie na studiach podyplomowych w tym na kierunku Integracja Sensoryczna w Poznaniu.

Informacje szczegółowe:
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
tel. 52 339 30 27
podyplomowe@kpsw.edu.pl
lub dr Radosław Rutkowski – Poznań
tel. 506 050 524
KOMUNIKAT
(17.05.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

21-22.05.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 21.05.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
KOMUNIKAT
(11.05.2016)

OFERTA SZCZEGÓŁOWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 UKAŻE SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ DNIA 13.06.2016

ZAPRASZAMY
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PROBLEMOWO-WARSZTATOWA
(11.05.2016)

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie
Organizują w dniu 17.09.2016 r. ogólnopolska konferencję problemowo – warsztatową pt.: „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami integracji sensorycznej”

Konferencja obejmować będzie część plenarną i warsztatową.

W części plenarnej wystąpią wybitni naukowcy:
Prof. dr hab. Aneta Borkowska – psycholog UMCS Lublin
Prof dr hab. Ewa Emich – Widera – neurolog dziecięcy – konsultant krajowy, AM Katowice

W części warsztatowej:
Terapeuci SI Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz terapeuci z zakresu fizjoterapii realizujący problematykę wspomagania w koncepcji SI.

Konferencja jest jednodniowa, zakończona wydaniem zaświadczeń o uczestnictwie dla jej uczestników.

Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej 01 czerwca 2016 roku
STUDIA PODYPLOMOWE W POZNANIU
(11.05.2016)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy
organizuje od października 2016r. studia podyplomowe w Poznaniu dla kierunków:

A. INTEGRACJA SENSORYCZNA
Studia prowadzone przy współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie.
Koszt – 5 900 zł + 200 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna), możliwość opłat czesnego w ratach
3 semestry, 375 godzin
Limit miejsc: 25 osób.

B. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WCZESNA INTERWENCJA Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH
Koszt: 3 100 zł + 150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna), możliwość opłat czesnego w ratach
3 semestry, 410 godzin.

C. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Koszt: 3 050 zł + 150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna), możliwość opłat czesnego w ratach
3 semestry, 385 godzin.

D. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA Z KURATELĄ SĄDOWĄ
Koszt: 2 900 zł + 150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna), możliwość opłat czesnego w ratach
3 semestry, 340 godzin.

E. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ
Koszt: 2 900 zł + 150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna), możliwość opłat czesnego w ratach
3 semestry, 395 godzin.

F. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Koszt: 2 900 zł + 150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna), możliwość opłat czesnego w ratach
3 semestry, 395 godzin.

Siedzibą realizacjI zajęć będzie obiekt szkoły zlokalizowanej w Poznaniu przy. ul. Rycerskiej 43.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy osobiście, pocztą, drogą e-mail (skan dokumentów) ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz.

Wymagane dokumenty:
- podanie (dostępne na stronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl),
- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (Bank Zachodni WBK S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- dr Radosław Rutkowski (Poznań) tel: 506 050 524
- biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
KPSW tel./fax 52 339 30 27 lub 797 328 421, e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
KOMUNIKAT
(04.05.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

07-08.05.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 07.05.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
UWAGA!
(29.04.2016)


Dnia 02.05.2016 roku (poniedziałek) Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie NIECZYNNE.
KOMUNIKAT
(12.04.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

16-17.04.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 16.04.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego